Om mig och massage

 

Jag har tidigare arbetat i skolor och deltagit i undervisning i tio år. Jag har också arbetat med barn med olika diagnoser ss. ADHD, autism och Aspbergers syndrom. Det finns undersökningar som visar att massage gör att överaktiva barn kommer ner i varv. Det ger lugnare grupper i skolan och färre konfliktsituationer. Det kan även underlätta inlärningen.

 

Muskelvård är viktigt för människans välbefinnande oberoende ålder. Barn och ungdomar har redan i ett tidigt skede en hel del elektroniska skolningsmedel som effektiverar och underlättar undervisningen. Nackdelen är eventuellt just nacken. Den ökade användningen av IT-apparater har fått så unga som vuxna att utveckla symtom typ spänningar i axlar och nacke, vilket medför huvudvärk, migrän, t.o.m. yrsel. Dessa påverkar inlärningen och livet överlag negativt.

 

Massage får spända muskler att slappna av, effektiverar transport av slaggprodukter, minskar svullnad, försnabbar återhämtning efter träning och ökar blodcirkulationen i vävnaden. Beröring frisätter hormonet oxytocin. Oxytocin minskar stress och förbättrar därigenom förutsättningarna för inlärning.

 

Muskelspänning ökar trötthet överlag. Avslappnade muskler är starkare och uthålligare vilket bidrar väsentligen till effektiverad ämnesomsättning samt förbättrad mag- och tarmfunktion. Oxytocin sänker pulsen och blodtrycket och man känner sig lugn och trygg. Dessutom ger oxytocin en fokuserande effekt som höjer koncentrationen med bredare perception och förbättrad kommunikationsförmåga som påföljd, vilket främjar de sociala färdigheterna. Detta bidrar i sin tur till starkare självkänsla, minskad aggressivitet och ökat tålamod.

 

 

Huden är kroppens största sinnesorgan

 

Beröring och kroppskontakt är lika viktigt för ett barns utveckling som mat och sömn. Att bli vidrörd är att bli sedd och bekräftad som individ. Beröring och närhet kan vara det som särskiljer ett gott självförtroende från ett dåligt.

 

Av intresse för ovan nämnda orsakssamband kombinerat med min angelägenhet om människans välmående beslöt jag mig för att utbilda mig till massör vid Porvoon Hierojakoulu. 

 

I mån om möjlighet besöker jag gärna Ert barns skola, alternativt kan Ni boka tid hem till mig. Hemma hos mig kan jag erbjuda massage med ett hemma-hos-koncept, som inte bör jämföras med behandling på ett spa, men som garanterar en avslappnad, lugn och trygg miljö.

 

Föräldrar/vårdnadshavare är givetvis välkomna att närvara under behandling av minderåriga.